זקוק לחשמלאי?

שלח לנו קריאה ומיד נשוב אליך!

האם ניתן לייצר חשמל באופן עצמאי

המצאות עתידניות היוו מאז ומתמיד אלמנט ספרותי אפקטיבי, אשר מאפשר לסופר חירויות מנותקות מזמן ומקום. אם נסתכל על אביזרים שכיום מהווים חלק בלתי נפרד מחיינו, נוכל לגלות, כי סביר להניח שהם "כיכבו" כבר לפני עשרות שנים בספר עתידני כלשהו, ואז הם נחשבו להמצאה פרי מוחו הקודח והיצירתי של הסופר. לא מאמינים? רוצים דוגמה? הסתכלו לרגע על הטלפון הנייד שלכם. לכאורה, המצאה חדשה, נכון? ובכן, התכוננו להפתעה...

כותבים את העתיד?

כבר ב-1931, בספרו "35 במאי", כותב אריך קסטנר על דני (במקור קונרד) וסוסו המדבר אשר הגיעו לעיר הדמיונית אקרופוליס והתפעלו במיוחד מ"מראה האדם שהיה נוסע על המדרכה לפניהם ופתאום ירד על הכביש, הוציא מכיס מעילו שפופרת-טלפון, השמיע לתוכה מספר וקרא..." - ובכן, לא רק טלפון נייד, אלא גם הפעלה קולית חזה אריך קסטנר. באותה עיר, אגב, המכוניות נוסעות ללא נהג וללא הגה (המכוניות האוטונומיות-ללא-נהג של גוגל וחברות אחרות?). אף ייצור חשמל באופן אוטונומי, ללא תלות במערכת החשמל הכללית, עדיין מקוטלג במוחנו כ"עתידני", למרות, שבפועל, רתימת השמש לטובת ייצור חשמל לצורך חימום במים, נהוגה בישראל כבר מאמצע שנות החמישים.

אנרגיה מתחדשת - מגמה ירוקה ונקייה

צרכים אנושיים, חברתיים וסביבתיים יוצרים מציאות טכנולוגית חדשה, אשר מנסה לתת להם מענה. מציאות טכנולוגית זו מהווה קרש קפיצה לעיצוב מגמות, אשר יוצרות צרכים חדשים ונוספים וחוזר חלילה. כמו הטלפון הסולארי, גם ייצור חשמל המבוסס על אנרגיות מתחדשות מגובה במגמות חברתיות וסביבתיות, למשל - המגמה הירוקה, אשר דוגלת ביצירת משאבים חלופיים וצמצום הפגיעה בסביבה (טביעת הרגל הפחמנית/אקולוגית - Carbon Footprint/Ecological Footprint) הנגרמת על ידי האדם והתעשיות השונות.

ייצור חשמל עצמאי - כל הדרכים מובילות לשם

בצד המגמה הירוקה, פועלים לטובת ייצור חשמל עצמאי כוחות נוספים, כרצון של האזרחים לחתור ולהפוך למשק אוטרקי ובכך לנתק את התלות הקיימת בגופים גדולים כחברת החשמל (תלות מזיקה ולא נוחה למדי, כפי שהוכח לאלפי בתי אב בהפסקות החשמל שאירעו בשנה החולפת). לעידוד המעבר תורמת גם מדיניותן של ממשלת ישראל וממשלות אחרות, המעודדות שימוש באנרגיות חלופיות ומגבשות חקיקות בהתאם לכך.

מדינת ישראל מעודדת שימוש באנרגיות מתחדשות

בשנים האחרונות, בצד הפתיחות הגדולה לנושא מצד גופים פרטיים ואזרחים, מגלות ממשלת ישראל ואף רשות החשמל הישראלית יוזמות שונות (כדוגמת הסדרת "מונה נטו") אשר מטרתן לאפשר ואף לעודד ייצור חשמל חלופי, אשר במקרה ה"גרוע", יהווה תוספת לרשת החשמל הקיימת, ובמקרה הטוב, יחליף אותה. האנרגיה המתחדשת הוגדרה על ידי משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים כיעד לאומי, ומשנת 2002 היא פועלת במרץ להשגת היעד הנכסף כפי שפורט בהחלטה 3484 מיולי 2011 - יצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בהיקף של 10% מצרכי האנרגיה של המדינה לשנת 2020.